От 24 до 27 октомври 2019г., в Св. Св. Константин и Елена, се проведе Националната конференция по физикална и рехабилитационна медицина на тема „Комплексен и мултидисцлипинарен подход в съвременното рехабилитационно лечение“.
Д-р Колева, заедно с екипа се представи с презентация на тема „МАГНИТНА СТИМУЛАЦИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОСТРА БОЛКА В ГЪРБА“, както и два постера: „ИЗПОЛЗВАНЕ НА НЕСТЕРОИДНО ПРОТИВОВЪЗПАЛИТЕЛНО СРЕДСТВО – АЦЕКЛОФЕНАК, КАТО КОНТАКТНО СРЕДСТВО ПРИ ТЕКАР ТЕРАПИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНА БОЛКА В ГЪРБА“ и „МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕТЕ С ВРОДЕНА ЛАТЕРАЛНА ХЕМИМЕЛИЯ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ“. За успешното си представяне на постерната сесия бяхме наградени. За екипа на клиниката беше изключително ползотворна срещата с професионалисти от цялата страна.