Нели Гъновска | Физиомед Клиник - физиотерапия и рехабилитация | Physiomed Clinic - physiotherapy and rehabilitation

Нели Гъновска – родена на 02.12.1993г., в гр. Плевен. През 2012г. завършила ДФСГ “Интелект”- гр. Плевен специалност Банково дело. През 2016г. завършила Медицински университет – Плевен, специалност Медицинска рехабилитация и ерготерапия. От ноември 2016г. до май 2017г. работи като рехабилитатор в МБАЛ Св. Параскева. От ноември 2017г. досега работи на регистратура в Клиника Физиомед.

Любослав Йорданов | Физиомед Клиник - физиотерапия и рехабилитация | Physiomed Clinic - physiotherapy and rehabilitation

Любослав Йорданов – роден на 01.10.1991 г. Завършил средното си образование в СОУ „Иван Вазов“ – Плевен със специалност Биология и химия през 2010г. През 2014г. завършва МУ- София, специалност Рехабилитация. Работил в Bali Wellness and Spa, Senses Massage and Recreation – София. От декември 2016г. работи в Клиника Физиомед. Има интерес към физиотерапия и рехабилитация при урологични заболявания, както и в ортопедията. Участвал в курсове “Intelect RPW”, “Intelect HIPL”, “Теоретичен и практически курс за приложението на ударно-вълновата терапия във физикалната медицина и рехабилитацията“.

Борис Георгиев – роден на 26.02.1992г. в гр. Плевен. Завършил средното си образование в СОУ „Стоян Заимов“ със специалност информационни технологии и математика през 2011г. През 2016г. завършва специалност МРиЕТ в МУ-Плевен. От ноември 2016г. до май 2017г. работи като рехабилитатор в МБАЛ Св. Параскева. От месец септември 2017г. досега е рехабилитатор в Клиника Физиомед.

Лъчезар Евгениев - Физиомед Клиник - физиотерапия и рехабилитация | Physiomed Clinic - physiotherapy and rehabilitation

Лъчезар Евгениев – роден на 04.08.1989г. в гр. Лом. Завършва средното си образование във Ветеринарния техникум в гр. Ловеч през 2008г. През 2013г. завършва специалност Медицинска рехабилитация и ерготерапия в Медицински Университет-Плевен. Работил като масажист във ФК „Спартак“ Плевен от 2013г. до 2015г. От ноември 2015г. досега работи в Клиника Физиомед. Има интерес към физиотерапия и рехабилитация при ортопедични, урологични и неврологични заболявания. Участвал в курсове “Intelect RPW”, “Intelect HIPL”, “Теоретичен и практически курс за приложението на ударно-вълновата терапия във физикалната медицина и рехабилитацията“.

Диляна Симеонова | Физиомед Клиник - физиотерапия и рехабилитация | Physiomed Clinic - physiotherapy and rehabilitation

Диляна Симеонова – родена на 24.03.1995г. в град Попово. Завършила средно образование в гимназия „Христо Ботев“– гр. Попово – природоматематически профил.Завършила специалност Медицинска рехабилитация и ерготерапия в МУ-Плевен през 2018г. Стажува в Клиника Физиомед от септември 2017г. до юли 2018г. От тогава досега е назначена на длъжност рехабилитатор. Притежава и допълнителна квалификация – Класически и лечебен масаж.

Илинка Цанкова | Физиомед Клиник - физиотерапия и рехабилитация | Physiomed Clinic - physiotherapy and rehabilitation

Илинка Костадинова Цанкова – Родена на 31.05.1959г. в село Гайтаниново, обл. Благоевград. През 1977 г. завършила 2ЕСПУ „В. Друмев“-В. Търново. През 1981 г. завършила Полувисш медицински институт „Д-р П. Бешев“-Плевен със специалност Рехабилитация. Има повече от 35 години опит в областта на Физиотерапията и рехабилитацията от 1981 г.: Районна болница Павликени, Профилакториум Екоел –Плевен, ДКЦ 2 – Плевен, Клиника Физиомед – Плевен. Има интерес към всички области на физиотерапията и рехабилитацията – електролечение, масаж, лечебна физкултура, медицинска козметика. Работи с най-нова апаратура BTL, Chattanooga и др. Участвала в курсове „Intelect RPW“, „Intelect HIPL“.

Валентин Далев | Физиомед Клиник - физиотерапия и рехабилитация | Physiomed Clinic - physiotherapy and rehabilitation

Валентин Далев – роден на 14.05.1995г. в Плевен. Завършил средното си образование през 2014г. в Математическа гимназия „Гео Милев“ – Плевен. Завършил Национална спортна академия „Васил Левски“ със специалност Кинезитерапия през 2018г. Участвал в курсове за допълнителна квалификация – Kinematic Taping, PNF и Методи за приложение на Wireless Pro. Проявява интерес към методиката на ПНМУ, Мануална мобилизация на периферни стави, изправителна гимнастика при гръбначни изкривявания, възстановяване след спортни травми и др. За него е важна профилактиката и възстановяването на проблеми, възникнали в следствие на извършваната от човека работа и съчетаването на служебните му задължения със здравето му.