ПРАВИЛА при изпълнение:

1.Упражненията се изпълняват, когато няма силна болка.

2.Започват се винаги с подготовка на основните стави.

3.Упражненията се изпълняват от облекчена изходна позиция, която не води до болка и голямо натоварване.

4.Извършват се бавно и плавно без резки движения.

5.Упражнения които водят до болка и дискомфорт са противопоказани.(Болка може да се появи ако се изпълняват неправилно .Между  упражненията е добре да се прави кратка почивка.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ- продължително ходене, упражнения свързани  със ротация на ТБС ,резки движения ,скокове ,тежести.

1.И.П.тилен лег , ръце до тялото .Разтваряне на коленете в страни, задържане5-6 сек.Повторение7-8 пъти.

2.И.П.тилен лег с изпънати крака. Повдигане на единия крак до90 градуса .Задържане и бавно спускане до пода .Повторения 10-15 пъти за всеки крак.

3.И.П.същото.Повдигане на единия крак максимално нагоре .Движете крака навън и навътре ,като се стремите да е изпънат в коляното.10-15 пъти за всеки крак .Може да се направи и с двата крака едновременно ,като ножица.

4.И.П. Тилен лег .Сгънете единия крак в коляното стъпил на пода, другия изпънат .Повдигане на изпънатия крак на 15-20 см. от пода, задържане5-6 сек.Повторения7-8 пъти за всеки крак.

5.И.П.Тилен лег със свити в коленете крака стъпили на пода. Повдигане на седалището задържане и връщане в и.п.Повторете7-8 пъти.

6.И.П.лицев лег ръце под главата. Повдигане на единия крак изпънат в коляното на около 15-20 см. задържане и връщане в и.п.Повторения7-8 пъти за всеки крак.

7.И.П.седеж на стол. Наклон напред като се опитате да докоснете пръстите на краката.

10-15 повторения.

8.И.П. прави до стол. Извършване на бавни и плавни движения напред и назад с единия крак кракът да е изпънат в коляното и движението да е само от ТБС. Повторения 10-15 пъти за всеки крак.