Clinica-Fiziomed - logo
ЕКИП:

Д-р Мария Колева

Илинка Цанкова

Галя Богданова

Лъчезар Евгениев

Любослав Йорданов

Борис Георгиев

Диляна Симеонова

Нели Гъновска

ПРИНЦИПИ В НАШАТА РАБОТА:
  • Високо ниво на професионализъм
  • Иновативна апаратура
  • Прецизност
  • Коректност
  • Грижа за пациентите
  • Квалифицираност на екипа
  • Гарантирано качество на крайния резултат
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР С НЗОК:

База за обучение на студенти от Медицински университет – гр. Плевен по специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“  – „бакалавър“.

На всеки пациент се предлага индивидуална комплексна лечебно-оздравителна програма, която включва: висококвалифициран медицински преглед от лекар специалист – физиотерапевт, прецизни медицински изследвания, медикаментозно лечение, съпроводено с модерна физиотерапия от различни  процедури, провеждани от специалист.

В кабинета по Физиотерапия и рехабилитация работят висококвалифицирани специалисти и е оборудван с най-съвременните апарати за електротерапия и електродиагностика, лазертерапия и лазерпунктура, HIGH INTENSIVE LASER терапия, ТЕКАР терапия, Shockwave терапия, Continuous Passive Motion, Complex Wireless – асистирана електростимулация.

ОБЕКТ НА ЛЕЧЕНИЕ СА:

– дегенеративни и възпалителни ставни и вертеброгенни заболявания (ошипявания на стави и гръбнака)
– травматични увреди на опорно-двигателния апарат
– околоставни мекотъканни възпалителни заболявания
– болести на периферната нервна система – дискови хернии, радикулити, парези
– главоболие, мигрена
– неврози, депресии, безсъние
– гинекологични възпалителни заболявания, стерилитет, аднексит, мастопатия
– възпалителни заболявания на горни дихателни пътища
– трудно зарастващи рани и следоперативни цикатрикси